Redukce OBD2 / Renault

OBD-RENAULT Redukce OBD2 16pinový (samice) / Renault 12pinový (samec).

Zapojení: 4, 5 – 2 (GND); 7 – 9, 11 (K line); 15 – 10 (L line); 16 – 6 (+12V)

Objednávka Redukce OBD2 / Renault Redukce OBD2 / Renault @ 300,00