Redukce OBD2 / Fiat

Fiat_redukce

Redukce OBD2 16pinový (samice) / Fiat 3pinový (samec) + napájecí svorka.

Zapojení: 4, 5 – 2 (GND); 7 – 3 (K line); 15 – 1 (L line); 16 – svorka červená (+12V)

Objednávka Redukce OBD2 / Fiat Redukce OBD2 / Fiat @ 200,00